Evidenţa timpului de lucru

Soluţie multilaterală şi personalizabilă pentru afacerea dumneavoastră pentru toate problemele de evidenţă a timpului de lucru. Urmăreşte, analizează sosirea, plecarea, concediile angajaţilor. Ţine evidenţa orelor lucrate, intrările şi ieşirile, repartizarea timpului de lucru, orele suplimentare şi cererile de concedii.

Doriţi să primiţi informaţii autentice, transparente despre orele de lucru? Doriţi să ușuraţi activitatea departamentului de HR şi de decontare a salariilor? Doriţi să asiguraţi pentru angajaţi înregistrarea şi calculul orelor suplimentare? Încredinţaţi toate aceste funcţii unui singur sistem de încredere, sistemului de evidenţa a timpului de lucru Anteus!

Serviciul nostru este oferit pentru intreprinderi mici şi mijlocii ca şi un sistem economicos, în sistem cloud. Pentru intreprinderi mari, instituţii asigurăm şi instalarea ca sistem izolat, independent.

Ce ştie sistemul nostru multilateral de evidenţă a timpului de lucru?

Puteţi soluţiona toate aspectele evidenţei timpului de lucru cu ajutorul unui singur dispozitiv:

 • calculul timpului lucrat,
 • gestionarea diferitelor programe de lucru şi a schimburilor,
 • gestionarea tichetelor de masă şi a cheltuielilor de drum,
 • înregistrarea garantată a orelor de lucru a angajaţilor şi decontarea lor pe bază de un sistem dinamic de reguli,
 • vizualizarea zilelor de odihnă şi verificarea motivelor absenţelor,
 • solicitarea concediilor în sistem de autoservire,
 • evidenţa concediilor de boală,
 • planificarea şi chiar şi decontarea delegaţiilor,
 • contabilizarea proceselor de lucru pe conturi de cheltuilei.

Adaptându-ne la caracteristicile firmei dumneavoastră, gama largă de setări individuale permite obţinerea de informaţii utile din datele înregistrate:

 • diferite tipuri de fişe de lucru (ore de bază, ore reduse, orar de iarnă, orar de vară)
 • setări diferite, variabile în funcţie de poziţii
 • orele lucrate, încadrarea angajaților, cererile, concediile, absenţele pot fi grupate, deasemenea, pe bază a numeroase prinicipii şi tipuri

Indiferent de mărimea societății dumneavoastră, sistemul este util pentru gestionarea locațiilor, a utililzatorilor (parolă şi profil) și a interfețelor de blocare.

Pentru prevenirea abuzurilor, sistemul poate fi integrat şi cu un identificator biometric, intrarea şi ieşirea poate avea loc şi cu ajutorul smartphone-unului, în mod virtual sau personal.

Care sunt avantajele implementării evidenţei timpului de lucru?

Optimizarea forţei de muncă se realizează în baza unor date temporale reale și exacte.
În calitate de angajator, interesul Dumeavoastră este să dispuneţi de o evidenţă autentică despre timpul de lucru şi datele conexe acestui timp.

Veţi eficientiza neobservat managementul timpului de lucru.
Procesul poate fi pe deplin automatizat, se pot seta în prealabil toate funcţiile, interfețele de blocare, intrările, prelucrarea datelor şi transmiterea acestora. Din baza de date se pot genera, deasemenea în mod automat, diferite rapoarte.

Implementați în cotidian evidenţa multilaterală al timpului de lucru!

Cum poate asigura sistemul nostru optimizarea evidenţei timpului de lucru şi la intreprinderea dumneavoastră?
Doriţi să aflaţi care sunt soluţiile individuale oferite pentru firme?