Integrisani bezbednosni sistem

Lako pregledna površina, na kojoj se obrađuju informacije poslate od strane ugrađenih alarmnih i drugih bezbednosnih sistema. Sa ugrađenim, visoko kvalitetnim modulom sigurnosnih kamera (CCTV), pruža kompleksno sigurnosno rešenje.

Želite viši nivo sigurnosti za Vašu zgradu? Povećali bi ste efikasnost rada bezbednosne službe? Kontrola alarma je sjajno sredstvo, koje daje brzi pregled bezbednosnoj službi, te time doprinosi brzim i pravovremenim odlukama koje oni donose.

Na koji način kontrola alarma povećava bezbednost prostora?

  • Detaljan pregled, aktuelnih alarma se prikazuje na preglednom lokacijskom grafičkom tlocrtu.
  • Brza reakcija na događanja koja prete bezbednosti na osnovu unapred podešenih e-mailova, ili SMS obaveštenja, s predviđenim pravilima
  • Uz pomoć kontrole alarma i posebni sistemi mogu da funkcionišu zajedno. Na primer sistem protiv provale, kamere, protivpožarni sistem ili zvučna obaveštenja.
  • Sigurnosna služba ne samo da će odmah biti obaveštena o neočekivanom dešavanju nego će, u skladu sa svojim ovlašćenjima, moći i daljinski da reaguje, otvarajući i/ili zatvarajući određena vrata a prema ikonicama prikazanim na tehničkom crtežu.
  • Modul za upravljanje posetiocima omogućava lako i efikasno upravljanje sa najavljenim i nenajavljenim posetama.

Na koji način modul video kamera upotpunjuje sigurnost?

  • Upravljanje kamerama je značajno jednostavnije na dinamičkom crtežu tlocrta: promena, pozicioniranje, pregled snimaka uživo i snimljenih, pokretanje snimanja prilikom alarma.
  • Možete da odaberete dnevne, noćne, kamere osetljive na temperaturu ili sa infracrvenim osvetljenjem.
  • Video snimke bezbednosna služba može da analizira sa mnogo aspekata.
  • Obezbeđujemo priključenje  na uređaje drugih proizvođača.

Koje prednosti donosi upotreba integrisanog sigurnosnog sistema?

Kompletno bezbednosno pokrivanje prostora.
Sistemi koji služe za operativno upravljanje zgradom (pristup, upravljanje parkingom i posetiocima, protivprovalni sistem, nadzor kamerama) su integrisani i mogu da budu kontrolisani.  

Više smirenosti zahvaljujući živom vizualnom prikazu situacije.
Osobe zadužene za bezbednost zgrade najpreciznije mogu da reaguju na situacije ukoliko raspolažu informacijama u aktuelnom trenutku. 

Vi imate potpunu kontrolu.
Ne samo uputstva, nego i odobrenje alarma može da bude podešeneo u više stepena. Elektronski dnevnik aktivnosti bezbednosne službe se kreira, o događanjima Vi dobijate automatski obaveštenje putem e-maila, SMS-a.

Naš sistem uvek dodaje novitete u cilju povećanja bezbednosti prostora.
Fleksibilan, modularan sistem, koji i naknadno može da se proširuje, na primer sa živim praćenjem rada čuvara, s prikazom na tlocrtu.

Praćenje alarma na grafičkoj podlozi i video kamerama: to je moderno upravljanje zgradama!

Kako Vaš prostor, kancelarija može da postane bezbedna?
Na koji način pomaže radu bezbednosnih službi?