Brze kapije

Uz pomoć SwiftGate porodice brzih kapija se rešava kontrolisani pristup bez kontrolnog osoblja. Brza kapija može da propušta i osobe u invalidskim kolicima, bebi kolica ili može da služi i kao evakuaciona putanja. Napravljena je od stakla i nerđajućeg čelika.

Brza kapija sa otvarajućim krilima

SwiftGate brza kapija sa otvarajućim krilima se može instalirati na manjoj površini nego standardne brze kapije. Uređaj savršeno i na veoma visokom nivou obavlja sve pristupne zadatke i obezbeđuje lagodan pristup. Kombinacija nerđajućeg čelika i stakla ili drvenih elemenata obezbeđuje estetski privlačno rešenje.

Uređaj se može instalirati i na putanju evakuacije. Može da se poruči sa opcijom za prolaz osoba u invalidskim kolicima, tako da se jednom uređaju može poveriti kompletan zadatak kontrole pristupa.

Csúszó-szárnyas gyorskapu
Brza kapija sa kliznim krilima

Standard SwiftGate novom koncepcijom odogovara na zahtev da uz komfortan pristup bude prisutan i visok nivo bezbednosti pristupa. Kombinacija nerđajućeg čelika i stakla ili drvenih elemenata obezbeđuje estetski privlačno rešenje. Snažan pogonski uređaj se može konfiguristai na više načina ali u svakoj opciji obezbeđuje bezbedan i siguran pristup.

Uređaj može da se instalira i na putanju evakuacije. Može da se poruči sa opcijom za prolaz osoba u invalidskim kolicima, tako da se jednom uređaju može poveriti kompletan zadatak kontrole pristupa.

Körcikkszárnyas gyorskapu
Brza kapija sa krilima u obliku dela kruga

Standard SwiftGate sa krlima u obliku dela kruga novom koncepcijom odgovara na zahtev da uz komfortan pristup bude prisutan i visok nivo bezbednosti pristupa. Kombinacija nerđajućeg čelika i stakla ili drvenih elemenata obezbeđuje estetski privlačno rešenje. Snažan pogonski uređaj se može konfigurisati na više načina ali u svakoj opciji obezbeđuje bezbedan i siguran pristup.

Uređaj može da se instalira i na putanju evakuacije. Može da se poruči sa opcijom za prolaz osoba u invalidskim kolicima, tako da se jednom uređaju može poveriti kompletan zadatak kontrole pristupa.