Rotacione kapije pune visine

Uz pomoć X3 rotacione kapije pune visine kontrolisani ulaz/izlaz je moguć i bez kontrolnog osoblja. Materijal od kojeg je kapija napravljena može da bude sinterovani čelik u boji po želji ili nerđajući čelik, odnosno kombinacija ova dva materijala, sa jednostrukim ili dvostrukim rotacionim delom. Može da se upravlja u oba pravca sa bilo kakvim čitačem, odnosno, može se postaviti u mod slobodne rotacije.

Enter X3 rotaciona kapija

Optimalni ulazni uređaj za instalaciju na svim onim mestima gde je važna potpuna kontrola pristupa. Industrijski pogoni, sportske hale i stadioni, logistički centri ili poslovne zgrade, parkinzi, hoteli, banje ili drugi prostori gde se u okviru ograde instalira i omogućava bezbedan i lagodan pristup. Raspolaže dvosmernim upravljanjem, svetlosnim signalima i hidrauličkim usporavanjem, može da se poruči sa tri ili četiri nosača ruku.

Enter X3 dupla rotaciona kapija

Dupla, to jest, dvotračna izvedba standardne X3 kapije. Optimalni ulazni uređaj za instalaciju na svim onim mestima gde je važna potpuna kontrola pristupa. Industrijski pogoni, sportske hale i stadioni, logistički centri ili poslovne zgrade, parkinzi, hoteli, banje ili drugi prostori gde se u okviru ograde instalira i omogućava bezbedan i lagodan pristup. Raspolaže dvosmernim upravljanjem, svetlosnim signalim i hidrauličkim usporavanjem, moće da se poruči sa tri ili četiri nosača ruku.

Enter X3 specijalna rotaciona kapija

Standardna X3 kapija sa dodatnom pešačkom barijerom. Ovom izvedbom se umnogome olakšava pristup biciklistima. Može da se poruči i sa opcijom za pristup hendikepiranim ljudima. Optimalni uređaj za instalaciju na svim onim mestima gde je važna potpuna kontrola pristupa. Industrijski pogoni, sportske hale i stadioni, logistički centri ili poslovne zgrade, parkinzi, hoteli, banje ili drugi prostori gde se u okviru ograde instalira i omogućava bezbedan i lagodan pristup.Raspolaže dvosmernim upravljanjem, svetlosnim signalima i hidrauličkim usporavanjem, barijera raspolaže motornim pogonom.

Enter prenosive rotacione kapije

Porodica Enter ulaznih uređaja se lako transformiše u mobilne, prenosive ulazne tačke. Mobilno rešenje se izvodi prema tačnim specifikacijama. U kontejnere mogu da se ugrade poluvisinske tripod barijere kao i terminali blagajne, tako da se dobija kompletno mobilno rešenje za sistem prodaje ulaznica i pristup.